Contact
Industrial Flooring LLC
17/107 Franciszka Klimczaka st.
02-797 Warsaw, Poland
NIP 9512497072
KRS 0000825546
REGON 38545432300000
Registration Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Share capital 100 000 PLN
Construction company insurance 500 000 PLN
Contact form
We will answer all your questions in the shortest time